Menu Đóng

KHUÔN MẪU ( KHUÔN NHỰA – KHUÔN ĐÚC)

Bạn có đang làm việc theo quy trình sau?

 • Công ty bạn nhận được yêu cầu báo giá từ một đối tác, bao gồm dữ liệu 3D.
 • Bạn phải gửi dữ liệu 3D đó tới phòng kỹ thuật và phòng khuôn mẫu của bạn.
 • Tất cả dữ liệu 3D được xem trong phần mềm 3D CAD

Kịch bản trên sẽ dẫn đến một trong các vấn đề sau:

 • Mất cơ hội kinh doanh (chậm phản hồi với kết quả ước tính/độ chính xác thấp)
 • Khiến khách hàng thiếu tin tưởng (vì không thể nắm bắt ngay được yêu cầu và câu hỏi của khách hàng)
 • Các phòng thiết kế và kỹ thuật cảm thấy nhàm chán, vì phải làm công việc “dưới tầm”.
 • Tăng chi phí mua và chạy phần mềm

Với phần mềm 3D Viewer của hangx C’SET:

 • Ai cũng có thể dễ dàng tính toán hình dạng và trọng lượng của mô hình 3D

=>Tốc độ phản hồi và độ chính xác của báo giá được cải thiện đáng kể.

 • Ai cũng ngay lập tức hiểu về lực kẹp, độ dốc, độ dày vách và undercut.

=> Nhanh chóng nắm bắt yêu cầu về hình dạng, đề nghị đối với khách hàng và các điều kiện có thể được thống nhất với bộ phận khuôn. Có thể tạo cả bản vẽ 2D.

 • Tới phần mềm 3DTascaX/Light
 • Bạn có thể tự sắp xếp bản vẽ và triển khai kỹ thuật, giúp giảm chi phí thiết kế
 • Chia sẻ thông tin trong tất cả các giai đoạn của quy trình nhờ vào tính năng so sánh hình dạng.

 

 • Các thay đổi có thể được chia sẻ với mọi người để tạo ra một hệ thống linh hoạt.

Câu chuyện thành công:

Fuji Bakelite

https://www.3dtascal.com/case/user example fujibake.html

Kyoshin plastic

https://www.3dtascal.com/case/user example kyoshinplastic.html

Misaka Light Industry

https://www.3dtascal.com/case/user example misaka-lite.html

Yazaki Parts Co., Ltd.

https://www.3dtascal.com/case/user example yazaki.html