Menu Đóng

KHUÔNG DẬP

Bạn có đang làm việc theo quy trình sau?

  • Công ty bạn nhận được yêu cầu báo giá từ một đối tác, bao gồm dữ liệu 3D.
  • Bạn phải gửi dữ liệu 3D đó tới phòng kỹ thuật và phòng khuôn mẫu của bạn.
  • Tất cả dữ liệu 3D đều được xem trong phần mềm 3D CAD

Kịch bản trên sẽ dẫn đến một trong các vấn đề sau:

  • Mất cơ hội kinh doanh (chậm phản hồi với kết quả ước tính/độ chính xác thấp)
  • Khiến khách hàng thiếu tin tưởng (vì không thể nắm bắt ngay được yêu cầu và câu hỏi của khách hàng)
  • Các phòng thiết kế và kỹ thuật cảm thấy nhàm chán, vì phải làm công việc “dưới tầm”.
  • Tăng chi phí mua và chạy phần mềm

Với phần mềm 3D Viewer của hãng C’SET:

  • Ai cũng có thể dễ dàng kiểm tra các điểm hàn và mặt cắt từ dữ liệu CATIA và NX.

→ Tốc độ phản hồi và độ chính xác của báo giá được cải thiện đáng kể

  • Ai cũng ngay lập tức nắm vững về chiều dài, đường kính và góc của mặt.

 

→ Nhanh chóng nắm bắt yêu cầu về hình dạng, đề nghị đối với khách hàng và các điều kiện có thể được thống nhất với bộ phận khuôn.

  • Dễ dàng tạo bản vẽ 2D và số định danh wire number.

 

→ Bạn có thể tự sắp xếp bản vẽ và triển khai kỹ thuật, giúp giảm chi phí thiết kế

  • Dễ dàng xác nhận các góc âm

 → Ngoại trừ các công việc thiết kế thực sự, phần mềm xem dữ liệu C’set 3D Viewer là hoàn toàn đủ mạnh mẽ cho công việc, qua đó công ty có thể xem xét và giảm thiểu chi phí vận hành.

Câu chuyện thành công:

Taiho Seiki

https://www.3dtascal.com/case/user ví dụ taihoseiki. html

Kyoei Manufacturing co., Ltd.

https://www.3dtascal.com/case/user dụ Kyoei-seisaku. html

Nhà mày của Kaizu

https://www.3dtascal.com/trường hợp/người sử dụng ví dụ kaizuautoworks. html