Menu Đóng

KIỂM TRA/LẮP RÁP

Bạn có đang làm việc theo quy trình sau?

  • Khó nhận được bản vẽ kịp thời.
  • Công việc của bạn không tiến triển (có rất nhiều thông tin mà bạn không thể biết, nếu không dựa vào người khác)
  • Bạn phụ thuộc vào phần mềm 3D-CAD

Kịch bản trên sẽ dẫn đến một trong các vấn đề sau:

  • Phải sử dụng nhân lực từ các phòng ban khác
  • Không thể tăng sản lượng, thời gian giao hàng luôn sát sạt.
  • Tăng chi phí chạy phần mềm 3DCAD.

Với phần mềm 3D Viewer của hãng C’SET:

  • Bạn dễ dàng  thực hiện việc đo các giá trị lý thuyết cho đầu dò và nhập giá trị đo lường cho mỗi kích thước, cũng như đánh giá  về dung sai.

⇒ Khả năng nhận được mọi thông tin bạn cần ngay lập tức trong quy trình công việc giúp bạn tăng năng suất và không cần sử dụng nhân lực từ các phòng ban khác.

  • Lắp ráp các dữ liệu và bổ sung hình ảnh động để tạo phim hoạt hình.

⇒ 

⇒ Năng suất trong quy trình lắp ráp được cải thiện đáng kể.

  • Bạn có thể tìm kiếm các bộ phận từ dữ liệu lắp ráp nhờ vào tính năng tìm kiếm văn bản, qua đó lọc ra và chỉ trích xuất các dữ liệu cần thiết.

⇒ Dễ dàng kiểm tra vị trí và số lượng các bộ phận khi mua hàng, cũng như khi lắp ráp các bộ phận được mua về.

Câu chuyện thành công:

Seiko Epson Corporation

セイコーエプソン株式会社 ウオッチ事業部

SEED Co., Ltd.

有限会社SEED

Nikon

https://www.3dtascal.com/case/user_example_nikon.html